اعتراضات در اصفهان ادامه دارد ، شعار مردم : مرگ بر دیکتاتور

‏⭕️ طبق گزارشات رسیده از ‎#اصفهان
باوجود حضور گسترده ی نیروهای امنیتی حلقه های اولیه اعتراضات در چند نقطه از مرکز و اطراف شهر تشکیل شده است. در حال حاضر در سه راه سیمین عده ای با شعار «مرگ بر دیکتاتور» شروع کرده اند.

‎#بنزین_۳۰۰۰_تومنی
‎#گرانی_بنزین
‎#براندازم ‎