اعتراضات امروز از اعتصاب غذای خشک زندانیان تا راهپیمایی اقشار مختلف برای حقوق پایمال شده

 

اعتراضات امروز از اعتصاب غذای خشک زندانیان تا راهپیمایی اقشار مختلف برای حقوق پایمال شده.

این تجمعات و اعتراضات در نقاط مختلف کشور از اعتصاب غذای خشک و تر در زندان تا اعتراض خانواده ها در مقابل زندان،

از تجمع مهندسان و متخصصین تا کارگران از کسبه تا مالباختگان همه در اعتراض به حقوق پایمال شده.

تهران: آتنا دائمی و گلرخ ایرایی چهارمین روز اعتصاب غذای خشک خود را پشت سر گذاشتند.

تهران: سهیل عربی در پیامی به ادامه اعتصاب پای فشرد و گفت شکستن اعتصاب یعنی شکست

تهران: تجمع متخصصین رادیولوژی و سونوگرافی

_99435948__97836665__97644232_f33c0ff9-73d1-4d00-9bdb-0277a83fc77c.jpg

 متخصصین رادیولوژی و سونوگرافی، در اعتراض به طرح “خودارجاعی” ، در مقابل وزارت بهداشت در تهران تجمع کردند.

تهران: در تجمع فعالین مدافع زندانیان سیاسی مقابل اوین «فرنگیس نامدار مظلوم» مادر سهيل عربى زندانى سياسى محبوس در زندان اوین در برابر این زندان بازداشت شد.

قم: روز تاکسیداران در قم بار دیگر در اعتراض به فعالیت تاکسی تلفنی اسنپ در این شهر در بلوار پیامبر اعظم با تاکسی‌های خود دست به تجمع زدند.

تهران: در تجمع مقابل زندان اوین برای آزادی زندانیان سیاسیی  مادر و خواهر آتنا دائمی، دستگیر شدند.

تهران:‌ تجمع رانندگان بخش خصوصی شرکت واحد اتوبوسرانی