«اطلس زندانهای ایران: سمانه نوروز مرادی»

.

رسانه ایران آینده از این پس بصورت پیوسته با بازخوانی پرونده یکی از زندانیان که در بیدادگاه های رژیم جمهوری اسلامی زندانی هستند سعی بر بیدارسازی افکار عمومی برای فشار بر سیستم قضایی در جهت رعایت عدالت بیشتر در احکام صادره دارد.


حکم: ۳ سال و ۹ ماه زندان

اتهام منجر به محکومیت: حمایت از گروه‌های مخالف نظام


 

تخلفات قضائی : نقض حق دسترسی به وکیل

به گفته علی عبدالرضایی لیدر حزب ایرانارشیست، سمانه نوروز مرادی در زندان به بیماری لوپوس مفصلی پیشرفته دچار شده است.

لوپوس مفصلی چیست؟


سمانه نوروز مرادی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، هفتمین ماه از مدت محکومیت ۳ سال و ۹ ماهه خود را سپری می‌کند.
پرونده این زندانی سیاسی، سمانه نوروز مرادی در شهریورماه سال گذشته به دلیل فعالیت‌هایش در جهت حمایت از یکی از گروه‌های مخالف نظام توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و پس از دو هفته با تودیع قرار وثیقه بصورت موقت آزاد شد.
سمانه نوروز مرادی سپس توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد که بر اساس قانون مجازات اسلامی اشد مجازات یعنی ۵ سال آن قابلیت اجرایی داشت.
حکم خانم نوروز مرادی نهایتاً به دلیل عدم اعتراض و تسلیم به رای به ۳ سال و ۹ ماه حبس کاهش پیدا کرد.

سمانه نوروز مرادی در تاریخ ۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ بازداشت و جهت تحمل مدت محکومیت خود مستقیماً به بند زنان زندان اوین منتقل شد.


 

(گاه‌شمار: (از جدید به قدیم

1398/2/4
جهت اجرای حکم بازداشت شد و به زندان اوین انتقال یافت

1397/6
توسط ماموران اطلاعات بازداشت شد و پس از دو هفته از زندان اوین آزاد شد. براساس گزارش هرانا، مدتی بعد توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به هشت سال زندان (پنج سال قابل اجرا ) با قضاوت قاضی ماشاالله احمد زاده محکوم شده است. یک چهارم از حکم او به دلیل عدم اعتراض به حکم صادر شده، کاهش یافت. با اعمال ماده‌های ۱۳۴ و ۴۴۲، سه سال و ۹ ماه از محکومیت وی قابلیت اجرا دارد. به‌دلیل نامشخص .بودن اتهامات منجر به محکومیت وی، این موارد در بخش آماری ثبت نشده استشرحی بر قاضی ایمان افشاری:

از زمستان ۹۷ به ریاست شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران درآمد. شعبه ۲۶ یکی از شعب سه‌گانه دادگاه انقلاب تهران است که در سرکوب منتقدین در تهران نقش مهمی بازی می‌کنند.

سال مقام
فعلی رئیس شعبه / دادرس، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران

 

‫‎تعداد احکام ‎جمع حبس ‫(‬سال‫) ‎(میانگین حبس (سال
۲۲ ۶۷ ۳/۴

شرحی بر قاضی ماشاالله احمدزاده:

سال مقام
فعلی رئیس شعبه / دادرس، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران
۱۳۹۲ رئیس شعبه / دادرس، شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب تهران
‎(میانگین حبس (سال ‎جمع حبس ‫(‬سال‫) ‫‎تعداد احکام
۵/۷ ۴۵۴ ۸۶

‎تخلفات قضائی قاضی ماشاالله احمدزاده از مجموع ۸۶ پرونده:

۹

اعمال فشار بر خانواده

۵

بازداشت در شرایط بسیار نامناسب

۰

بازداشت موقت درازمدت

۳۴

جلوگیری از ملاقات یا دسترسی به تلفن

۴۱

حبس انفرادی درازمدت

۳

حبس در تبعید

۰

شکنجه روحی

۴

شکنجه فیزیکی

۱۲

ضرب و شتم

۱

عدم پیگیری در رابطه با بازداشت بدون تفهیم اتهام

۶

عدم پیگیری در رابطه با خودداری مامورین از ارائه حکم جلب

۸

محرومیت از خدمات درمانی موثر

۷۰

نقض حق دسترسی به وکیل

قاضی فاسد ماشالله احمدزاده «ماشین امضای نهادهای امنیتی» از قضاوت برکنار شد – ۲۴/۱۰/۱۳۹۷

ماشاالله احمد زاده دادرس شعبه اول دادگاه انقلاب و «ماشین امضاء» نهادهای امنیتی و دادستان تهران جعفری دولت آبادی، به دلیل تک خوری در پرونده «مه آفرید خسروی» و «قاچاق ارز ‌بانک صادرات» از قضاوت معلق شده و هم اکنون مشغول رفت و آمد به دفتر غلام حسین اسماعیلی رئیس دادگستری تهران به امید استخدام به عنوان «منشی» وی است.

بنا بر همین گزارش قاضی فاسد ابوالقاسم صلواتی در حال رایزنی با حفاظت قوه قضائیه است تا پرونده ماشاالله احمدزاده را جمع کرده و مجددا وی را به کار قضاوت برگرداند.

لازم به ذکر است که شبکه جهانی «در تی وی» تاکنون در سه خبر، پرده از فسادهای مالی و اخلاقی ابوالقاسم صلواتی با همدستی ماشاالله احمد زاده، کنار زده است، حال این سوال باقی است که چرا صلواتی که به عنوان متهم اصلی پرونده احمدزاده در فساد مالی می باشد همچنان بر مسند ریاست شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تکیه زده است؟!