اطلاعیه دو نهاد صنفی حامی روزنامه‌نگاران علیه مدیران تلویزیون ایران اینترنشنال

دو نهاد صنفی حامی روزنامه‌نگاران با انتشار اطلاعیه‌های عملکرد مدیران تلویزیون ایران اینترنشنال را برای نقض آشکار استانداردهای جهانی کارگری در ارتباط با کارکنانشان محکوم کرده است.

اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا و ایرلند و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران هر دو در اطلاعیه‌های جداگانه‌ای اظهار کرده‌اند مدیران تلویزیون ایران اینترنشنال مانع عضویت کارکنانش به اتحادیه‌های صنفی مورد دلخواه خود می‌شوند.

فدراسیون بین‌‌المللی روزنامه‌نگاران در اطلاعیه خود با اشاره به اینکه روزنامه‌نگاران ۱۴۶ کشور جهان عضو این فدراسیون هستند، آورده است از این نفوذ بین‌المللی خود برای طرح شکایت علیه مدیریت تلویزیون ایران اینترنشنال استفاده خواهد کرد.

«آنتونی بلانگر»، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در این اطلاعیه آورده است: «ما شبکه ایران اینترنشنال را به خاطر از بین بردن قدرت اتحادیه‌های صنفی و نقض آشکار استانداردهای جهانی کارگری محکوم می‌کنیم.»

از سوی دیگر، اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا و ایرلند (ان یوجی) به‌عنوان بزرگ‌ترین اتحادیه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بریتانیا در اطلاعیه خود آورده است که مدیران ایران اینترنشنال هنوز برای عضویت اعضایشان به این اتحادیه با آن‌ها به توافق نرسیده‌اند. براساس این اطلاعیه، ایران اینترنشنال برای عضویت اعضایش در اتحادیه روزنامه‌نگاری با یک تشکل صنفی غیرمطرح به توافق رسیده است.

اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران بریتانیا و ایرلند تاکید کرده است که روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال باید مانند بقیه روزنامه‌نگاران بتوانند تشکل صنفی دلخواهشان را به انتخاب خودشان انتخاب کنند و هیچ محدودیتی نداشته باشند به‌خصوص که آن‌ها بخشی از روزنامه‌نگارانی به شمار می‌آیند که از سوی حکومت ایران خود و حتی خانواده‌هایشان تحت‌فشار هستند.

تلویزیون ایران اینترنشنال فعالیت خود را از اردیبهشت ۱۳۹۶ آغاز کرده است.