اطلاعات درز کرده از ستاد نیروی دریایی حاکی از آن است که سپاه عامل حمله به ناو کنارک بوده نه ناو جماران

اطلاعاتی از ستاد نیروی دریایی درز کرده که نشان دهنده آن است که سپاه عامل حمله به ناو کنارک بوده است نه ناو جماران. بنا به گفته برخی افسران نیروی دریایی در زمان حمله ناو جماران از ناو کنارک بسیار دور بوده و قایقهای سپاه از نوع تندر 021 در اطراف ناو کنارک حضور داشته اند.
فیلم منتشر شده در این مورد هم فیلمی منتاژ شده از شلیک یک موشک از یک ناو امریکایی و فیلم اثابت موشک به ناو کنارک است