اطلاعات جدید از چگونگی ترور فخری‌زاده: ترور فخری‌زاده با تیربار یک تنی موساد با مشارکت ۲۰ ایران و اسرائیلی

یک هفته‌نامه بریتانیایی به نام «جویش کرونیکل» در روایتی تازه از ترور محسن فخری‌زاده نوشت که او با یک سلاح یک تنی خودکار موساد و بدون دخالت انسانی کشته شده است. این هفته‌نامه نوشته است که سازمان اطلاعاتی اسرائیل اجرای نقشه ترور فخری‌زاده را از ۸ ماه پیش از عملیات یعنی از ماه مارس ۲۰۲۰ آغاز کرده بود، به طوری که عوامل این سازمان لحظه به لحظه فخری‌زاده را در نظر داشته و همزمان قطعات تیربار بسیار پیشرفته‌ای را به ایران قاچاق و آن را مونتاژ کرده‌اند.

وزیر اطلاعات : فخری زاده را خودمان(سپاه) کشتیم

واقعا دهان آدم باز میماند اینها به چه استاندارد حکمرانی رسیده اند که امنیتی ترین آدم نظام اینچنین ابله می‌باشد و دربرنامه تلویزیونی حکومتی تمام پته همدیگر را روی آب میریزند اینها که دربرابر دوربین و درمقابل یک جوجه مجری این چنین مانند لودر تخلیه اطلاعاتی می‌شوند وای به روزی که یک بازجوی کار کشته اینها را به حرف بکشد سیر تا پیاز اسرار حکومت را میریزند روی دایره واقعا من تا به حال آدمی تا به این حد ساده در یک اداره ندیده ام به درد اداره یک دکه روزنامه فروشی نمیخورند چه برسد وزیر اطلاعات کشور ایران وسط خاورمیانه و بیخ گوش روسیه .
بگذریم یادتان هست برای اینکه ثابت کنند یازده سپتامبر یک کار تروریستی داخل آمریکا بوده به چه حربه هایی دست میزدند دلار را تا میزدند و پشت رو میکردند و میگفتند دیدی دیدی!!! این دو ستون ساختمان بانک جهانی هستند که دارد میسوزد و از این داستان‌ها!!! . حالا نگاه کن این جیمز باند وطنی چه تلاوتی کرد آنهم در پخش سیمای ملی !که بله ما دیدیم دارند زاغ سیاه فخری زاده را از چند روز قبل چوب میزنند و جای ترور را میدانستیم و قاتل را هم شناسایی کرده بودیم و از قوای مسلح (سپاه)بود و اما آنها محلی به ما نگذاشتند و اتفاقا کار را تسریع کردند و تمام !!!!در اینجا مجری می‌گوید یه خورده راحت باش و شل کن و اعتراف کن اما وزیر اطلاعات می‌گوید نه چون کیس زنده هست دیگه همین بسه!!! .
بعد هم می‌گوید که بله فتوای حرام بودن بمب اتمی عمام خامنه ای کشک است و اگر ما را بیخ دیفال بگذارید مانند گربه چنگ هم میکشیم
واقعا که اینهمه درایت بینظیر است ‌‌این لعبت کجا بود تا حالا
یعنی تمام سرویسهای اطلاعاتی و وزارتخانه های خارجه به استناد حرف این ابله که یک مقام رسمی است می‌توانند هزاران کیس تحریم و حمله نظامی برای ایران درست کنند و تا چاه توالت ما را هم بگردند
بیچاره مردمی که باید هزینه حماقت‌های اینها را بپردازند از تحریم و سایه جنگ و بحران اقتصادی چرا که مشتی خنگ را خدا سوار مردم ایران کرد و من مانده ام ما چرا بدنمان بی حس شده و این مشنگ ها را نمیتوانیم پایین بکشیم مشتی چپاولگر خالی بند بیعرضه و پرمدعا