اسماعیل قلی پور

 ‏ اسماعیل قلی پور دارای یک دختر ۳ ساله، در جریان اعتراضات آبان ماه در شهرستان شهریار، واقع در غرب استان تهران توسط وحوش بسیجی خامنه‌ای به قتل رسید.

روحش شاد و یادش گرامی،
راهت ادامه دارد هموطن