استرالیا از صدور ویزا برای ورزشکاران ایرانی خودداری می‌کند

تجلی چهل و یک سال شکست؛ استرالیا از صدور ویزا برای ورزشکاران ایرانی خودداری می‌کند.

زهرا اینچه‌درگاهی، رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران، از خودداری استرالیا درصدور ویزا برای ورزشکاران ایرانی خبر داده است.

اینچه درگاهی گفت؛ سفارت استرالیا درخواست ویزای سه ملی پوش ژیمناستیک ایران را به دلایل «احتمال تقاضای پناهندگی ورزشکاران» رد کرده است.

درگاهی از یک بند “توهین آمیز” در مدارک ارسال شده از سوی سفارت اسرالیا صحبت کرده است که می‌گوید به مسائل سیاسی و اقتصادی اشاره داشته است.

گفته می‌شود سفارت استرالیا به دلیل احتمال تقاضای پناهندگی از سوی ورزشکاران ایرانی از اعطای ویزا به آنها خودداری کرده است.

پس از اعتراضات سراسری در ایران در آبان ماه ۹۸ تعدادی از ملی‌پوشان رشته‌های مختلف ورزشی ایران را ترک کرده‌اند و به کشورهای دیگر پناهنده شده‌اند.