اسامي 55 زنداني معترض بازداشت شده در اعتراضات آبان ماه، محبوس در زندان تهران بزرگ

پس از اعتراضات آبان ماه سال گذشته، دستگاه هاي امنيتي و انتظامي حكومت اقدام به بازداشت گسترده معترضان كردند .
زندان تهران بزرگ از زندان هايی در ایران است كه تعداد بسياري از اين معترضان بازداشت شده در آنجا محبوس شده اند. تا كنون اطلاعات وآمار دقيقي از تعداد و اسامي صدها بازداشتي در اين زندان وجود نداشت و منابع حصار نيوز با تلاش فعالان و زندانيان سياسي از بند رها شده به اطلاعاتي از اين افراد دست پيدا كرده است كه درادامه اسامي و مدت محكوميت 55 تن از آن ها را به اطلاع میرسانیم .
وحید باقری(۵سال) علی اصغر کرامتی(۶سال) سعید گل بداغی(۱سال و ۶ ماه) احمد‌علی حاتمی(۴سال) پوریا میرزایی(۱سال) امیرحسین کشاورز(بلاتکلیف) سعید تمجیدی(اعدام) محمد رجبی(اعدام) امیرحسین مرادی(اعدام) رضا رمضان زاده(۲سال و ۷ ماه) حسین آرمند(بلاتکلیف) محسن تشکری(بلاتکلیف) جواد بلندجا(۲سال و ۷ ماه) میلاد ارسنجانی(۵سال) محمد‌‌ مهدی عبدالله زاده(بلاتکلیف) محمد علیجانی(بلاتکلیف) رضا علیدوست(بلاتکلیف) ابوالفضل کریمی(۲سال) سعید اسدی(۵سال) محمدباقر سوری(۵سال) حمید جهانگیری(۶سال و ۶ ماه) محمد آدم(۵سال) سهیل علی‌پناه(۱سال) ایمان دارایی(۵سال) امید میر‌دریکوند(۲سال و ۷ ماه) علی اکبر حامی(۵سال) رامین باقریان(۳سال و ۹ ماه) مجید زره پوش مجید قره باغی(۵سال) علی قهرمانی(۳سال) رضا بیات(۳سال) احسان خزایی(۲سال و ۶ ماه) سپهر بابازاده(۲سال) کاظم نباتیان(۴سال) سیامک مقیمی(بلاتکلیف) رضا قریشی(بلاتکلیف) علی بی‌کس(۶سال) حسین تاجیک(بلاتکلیف) علی اکبر مرادی(بلاتکلیف) علیرضا صفری سیار(۲سال) محمود رشیدی(۲سال) امید عجاجی(۱سال) سجاد سالاروند(۲سال) مهرشاد سعیدی نیا(۴سال) سید امید موسوی(۵سال) آریا حامدی راد(۶سال و ۶ ماه) مرتضی امیدبگلو(۴سال و ۶ماه) بهنود اسماعیلی(۵سال) علی اصغر کریمی(۱سال) فرشید افتخاری حسن عباسی(۲سال و ۶ماه) جواد آدینه وند(۴سال) توحید فتوحی(۳سال) حسین ریحانی(بلاتکلیف) محمد معلمیان(بلاتکلیف)