از کجا معلوم بعد از ساخت بمب اتم توسط جمهوری اسلامی این بمبها در اثر خطای انسانی یا رخنه حراستی منفجر نشوند؟

با توجه به خطاهای انسانی فراوان جمهوری اسلامی از جمله زدن هواپیمای مسافربری خودی و ناو جنگی خودی و جتهای جنگنده خودی و همینطور رخنه پذیری حراستی شدید جمهوری اسلامی از جمله انفجارهای پی در پی پایگاه های موشکی شان و ربوده شدن تمام اسناد اتمی شان توسط اسرائیل و انفجار اخیر نطنز همچنین با توجه به انفجارها و آتش سوزی های فراوان اخیر و ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر نقص فنی برای این حوادث, چه تضمینی وجود دارد که بعد از ساخت بمب یا بمبهای اتمی توسط جمهوری اسلامی این بمبها در اثر خطای انسانی یا رخنه حراستی یا نقص فنی منفجر نشوند؟ یک چنین انفجار اتمی در داخل کشور کل ایران را درگیر کرده و باعث خسارات جانی و مالی فراوانی خواهد شد و خسارات آن با انفجارهای پایگاه های موشکی نظام غیر قابل مقایسه می باشد.
جمهوری اسلامی به لحاظ اطلاعاتی کاملا تحت نظر است و کشورهای غربی و آمریکا و اسرائیل مدتهاست که از نظر اطلاعاتی برتری خود را به نظام اسلامی دیکته کرده اند حفره های اطلاعاتی و شبکه های جاسوسی به عمق نظام نفوذ کرده اند و جمهوری اسلامی ازداخل و خارج کاملا تحت کنترل است ماهواره های جاسوسی و شبکه های جاسوسی چنان نظام را تحت کنترل دارند که تمام فعالیتها و اطلاعات اتمی نظام به سازمانهای اطلاعاتی خارجی رسیده و در زمان لازم ضربه خود را به نظام وارد می کنند.
فرض کنیم جمهوری اسلامی می خواهد این بمب اتم را با هواپیماهای کهنه و اسقاطی خود بر روی اسرائیل بیندازد و هواپیما داخل خاک ایران به علت نقص فنی و یا رخنه حراستی و خرابکاری سقوط کند یا پدافند خودی به اشتباه آنرا بزند یا اصلا با توجه به رخنه های حراستی و نظارت ماهواره ای و اطلاتی در داخل خاک ایران توسط اسرائیل رهگیری و مورد هدف قرار گیرد. عین همین سناریو ها در مورد سوار کردن کلاهک اتمی بر روی موشک و شلیک آن به اسرائیل وجو دارد.