از شاقول ابن سینا تا ویروس یاب بسیج

دیروز داشتم این اختراع جدید و شگفت انگیز برادران دانشمند مرکز تحقیقات پژوهشهای هوافضای آبی خاکی شیمیایی درمانی بیوتکنولوژیک رو نگاه میکردم ، راستش عملکرد و توضیحات مخترع و برادر سلامعلی و اون یکی کبلائی بنظرم آشنا اومد ، بله خودشه ،یادم افتاد که چندسال پیش یه آشنایی اومد محل کار ما و خیلی با احتیاط جوری که کسی نشنوه ،در گوشم گفت ،فلانی یه نگاه به این بنداز ببین میتونی نمونه اش رو بسازی ، بعد از جیبش یه جعبه کوچیک در آورد و یه قطعه فلزی کوچیک نوک تیز رو که زنجیر و حلقه ای هم داشت نشونم‌داد ، پرسیدم ،چیه جا کلیدیه؟ ،خندید و گفت نه این رو بهش میگن شاقول ابن سینا ، اینجوری نگاش نکن کلی تکنولوژی داره و اختراع ابن سینا بوده ، گفتم والله شاقول بنایی چندهزار سال سابقه خدمت داره و معلوم نیست مخترعش کی بوده ،گفت: نه ، این بدرد بنایی نمیخوره ،باهاش گنج و فلزات قیمتی پیدا میکنن ،طرز کارش هم بر اساس دوقطبی و میدان مغناطیسی اجرام مختلفه ( همون که برادر هم گفت ) ، داخلش یک محفظه داره ،جنسی رو که میخوای رد بزنی کمی ازش میذاری توی محفظه ،این حلقه رو میکنی تو انگشت و آرام شاقول رو از بالای جایی که مشکوکی عبور میدی هرجا که نوک تیز شاقول نشانه رفت و حسی بهت گفت که تمایل ایستادن داره ( همونطور که کبلائی هم گفت )گنج همونجاست دیگه بیل و کلنگ بیار ،بکن و ببر … خلاصه آقا دردسرت ندم شاقول رو باز کردیم و از روش نمونه خیلی خوشگلی ساختیم و خودشم قدری جیوه آورده بود نمیدونم ریخت کجای شاقول و گفت عالی شد ، گفتم خوب امتحانش کن ببینیم ، گفت باشه طلایی چیزی دارید ؟ عرض کردم خیر مگه نمیگی همه چی رو پیدا میکنه بیارش روی همین میز مس پیدا کنه ، یه مهره کوچک مس رو گذاشتیم توی محفظه و مهندس شاقول رو روی میز و اسباب روی میز میگردوند و زیر لب هم هی چیزی میگفت و انگار مس مس میکرد ، آخرش هم بعد از ده دقیقه گردوندن و بالا وپایین کردن شاقول گفت: نه اینجا هیچ مسی وجود نداره ، گفتم برو جمش کن مسخره ،ده دفه از روی این آداپتور گنده که حداقل یک کیلو سیم مسی توشه رد شدی تازه میگی مسی وجود نداره ، خندید و گفت حالا بیخیال اصلا بما چه، همین رو یکی به ما قالب کرده سیصد هزار تومان ،شما تولید کن من بفروشم دویست هزار تومان ،دیگه هست و نیست و بقیش با خریدار تا خر هست خریدار هم هست.