از خرداد ۸۸ تا خرداد ۱۴۰۰؛ ریل گذاری خامنه ای برای آینده و دوران پس از مرگش ( گر چه ۱۰۰ ساله مردن آخوند یعنی جوانمرگی)

وقتی در سال ۸۸ کوتوله هزاره به قدرت رسید و شد «ولایت یار» ( نامی که برای مقام رییس جمهوری نظام انتخاب کرده ام) هیچکس فکر نمیکرد «اکبر کوسه» که نماد شنا در اعماق بود اینچنین در «استخر» غرق شود.

در آن دوران در درون حکومت هیچکس فکر نمیکرد پشت آن روزهای سبز، روزهایی بیاید که دیگر کسی برای نخست وزیر امام و کروبی ها تره هم خرد نکند.

هر چه جلوتر میرویم پازل تقلب انتخابات در سال ۸۸ کامل تر میشود. اگر سالها بعد در اسناد محرمانه خواندید که سفر حاج قاسم سلیمانی ( کتلتنا فدا) به بغداد را هم از خود بیت رهبری به ترامپ «لو» داده اند، تعجب نکنید.

برای به قدرت رساندن «توله سگ بابا»لازم بود هم «کوسه» در دریای پر تلاطم نباشد و هم تنها سرداری که قدرتش پس از خامنه ای از همه بیشتر بود؛ اما زیاد خیال خامنه ای راحت نباشد، هیچ بعید نیست که در بازی «تخت و عمامه» مجتبی هم «یادگار مقام معظم» نشود .

فعلا از دور نشسته ایم و داریم به بلوغ سیاسی مردم _ به ویژه آن چند میلیونی که رای باطله دادند و بر دهان فتوا دهنده اغتشاشیدند_ افتخار میکنیم و‌میخندیم.

آن روباه خاکستری و آن بی وجود ابلها مرد عبا شکلاتی فکر میکردند تا ابد مردم «رنگ» می شوند و جمله «تکرار میکنم» تا ابد جواب خواهد داد.

استمرار طلبان بروند از خامنه ای تشکر کنند که صلاحیت حرام زادگان بزرگترشان را تایید نکرد چون هر کسی می آمد، مردم در دهانش میزدند. الان هم شما میدانید کسی به ابراهیم رییسی ۱۷ میلیون رای نداده است و هم‌ما میدانیم که تعداد آرای باطله بیشتر بوده است و تعداد تحریمیان، خیلی بیشتر بیشتر بیشتر تتر !

شما حرامیان در تمام نقشه کشی هایتان مردم را حساب نکردید اما آنچه که در خیابان ها و‌ جلوی سفارت ها اتفاق افتاد نشان میدهد که در «روز بزرگ»که سرانجام خواهد رسید، باید صد سوراخ قایم شوید چون مردم عصبانی و تحقیر شده به معنای کلمه پوستتان را خواهند کند. چنان جوی خونی از خونهای کثیف شما نامردمان جاری خواهد شد که در تاریخ مایه عبرت تمام قرن های نیامده خواهید بود.

اصلاح طلب، اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا!