ادامه مرگ پرندگان در میانکاله و تردید در مورد علت مرگ؛ تعداد تلفات به ۱۵ هزار پرنده رسید

ادامه مرگ پرندگان در میانکاله و تردید در مورد علت مرگ؛ تعداد تلفات به ۱۵ هزار پرنده رسید.

با وجود اظهارات پیشین مدیران دامپزشکی ایران مبنی بر توقف مرگ و میر پرندگان مهاجر در تالاب میانکاله، منابع محلی از ادامه تلف شدن پرندگان و افزایش نگرانی مردم منطقه خبر داده‌اند.

منابع محلی روز یکشنبه ۱۳ بهمن ۹۸ گزارش داده‌اند که مرگ پرندگان مهاجر در تالاب میانکاله ادامه دارد و تاکنون حدود ۱۵ هزار پرنده تلف شده‌اند و هنوز تعداد زیادی از لاشه‌ها جمع‌آوری نشده است.