ادامه بازداشت شهروندان کرد در جریان اعتصاب بازاریان و کسبه کردستان

بازاریان و کسبه شهرهای بانه، جوانرود، مریوان، سقز، پیرانشهر و سردشت در اعتراض بە قوانین جدید گمرکی و بستە شدن مرزها اقدام به اعتصاب کرده اند طی این اعتصاب دستکم ۱۹ نفر از شهروندان کرد بازداشتشدند.
روز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، رعنا محمدی در مرکز شهر بانه به دلیل شرکت در اعتراضات بازاریان توسط ماموران امنیتی بازداشت شد.
روز شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، زانیار عثمانی و بهروز عثمانی ساکن محله سلیمان بگ بانه توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات بانه منتقل گردیدند.
محسن علیزاده و رزگار رفاهی نیز در همین شهر به اتهام شرکت در تجمع اعتراضی بازاریان در مقابل فرمانداری بازداشت شدند.
ابوبکر محمدی اهل جوانرود روز سه شنبه ۲۸ فروردین توسط ماموران امنیتی به اتهام تحریک بازاریان به اعتصاب و تجمع بازداشت شد تاکنون اطلاعی از سرنوشت وی در دست نمی باشد.
رسول ایوبی اهل سردشت طی روزهای اخیر بازداشت شد اما تاکنون اطلاعی از وضعیت وی در دست نمی باشد.
از مجموع این بازداشت شدگان یادگار صادقی و رضا اسدی در بانه، امیر زاهد در مریوان، قادر محمدنژاد و جمیل عثمانی در سقز و عزیز رزاقی در جوانرود به صورت موقت با قید وثیقه آزاد شده اند.
تجمع و اعتصاب بازاریان شهرهای کردستان از ۲۵ فروردین ۱۳۹۷، در اعتراض به مسدودشدن گذرگاههای مرزی و افزایش تعرفه‌های گمرکی شکل گرفته است.
حکومت ایران در ماه های اخیر به طول کامل اقدام به بستن مرزها کرده اند و این اقدام سبب تشدید بیکاری بسیاری از شهروندان که به کولبری شاغل هستند شده است.