ادامه اعتصاب کارگران شهرداری دزفول

 ادامه اعتصاب کارگران شهرداری دزفول

روز سه شنبه ۲۳ آبان ۹۶؛ جمعی از کارگران فضای سبز منطقه 3 شهرداری دزفول در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و دیگر مطالبات خود در میدان آب این شهر تجمع کردند. این کارگران می گویند: به دلیل واریز نشدن حق بیمه کارگران فضای سبز ، خدمات درمانی آنان نیز از مدتی پیش قطع شده است.

اعتصاب کارگران منطقه سه «شهرداری» دزفول وارد چهارمین روز خود شد، یکی از کارگران خدمات منطقه سه شهرداری دزفول اعلام کرد، که این کارگران پنج ماه هست که حقوق دریافت نکرده اند و علاوه بر آن از دریافت بیمه هم محروم هستند.

نداشتن امنیت شغلی و تهدید به اخراج از سوی پیمانکار دیگر نگرانی این کارگران معترض بود.

به گفته این کارگران در چند ماه گذشته تنها مبلغی به عنوان علی الحساب از سوی پیمانکار به آنها پرداخت شده و حقوق و مطالبات آنها به طور کامل پرداخت نشده است.

کارگران فضای سبز منطقه 3 شهرداری دزفول افزودند: عیدی و پاداش سال قبل هم به آنها پرداخت نشده ضمن اینکه به دلیل پرداخت نشدن حق بیمه از سوی پیمانکار ، خدمات درمانی آنها و خانواده هایشان نیز قطع شده است.

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری آبادان

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری آبادان

روز شنبه ۲۰ آبان‌ماه ۹۶ جمعی از کارکنان سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهـرداری آبادان در اعتراض به پرداخت نشدن 20 ماه حق بیمه و شش‌ماه حقوق عقب افتاده خود، در مقابل ساختمان شهـرداری در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این کارگران بخشی از نیروهایی هستند که از طریق شرکت‌های پیمانکاری در شهـرداری  آبادان مشغول کارند، این کارگران می گویند: مجموع کارگران پیمانکاری شاغل در مجموعه  شهـرداری آبادان سال‌ها است که با عدم دریافت به موقع معوقات مزدی روبرو هستند.
تجمع اعتراضی کارگران شهرداری میاندوآب

تجمع اعتراضی کارگران شهـرداری میاندوآب

روز شنبه ۲۰ آبان‌ماه ۹۶  کارگران امور شهری ناحیه دو قوشاچای در میاندوآب در اعتراض به پرداخت نشدن ۶ماه حقوق عقب‌افتاده در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.