اعتصاب و راهپیمایی کارگران گروه ملی فولاد

با گذشت بیش از یک ماه از آغاز اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز، تظاهرات اعتراضی در سطح شهر و اعتصاب کارگران این مجمتع صنعتی روز دوشنبه نیز ادامه یافت.

کارگران در شعارهای روز دوشنبه خود در مقابل فرمانداری اهواز، مسئولان استانی را به بی‌لیاقتی متهم کردند.

کارگران فولاد اهواز نسبت به «عدم پرداخت حقوق و بی‌‌تفاوتی مدیران کارخانه در تأمین مواد اولیه برای آغاز تولید» معترض هستند.

طبق اظهارات معترضان درحالی این مشکلات ادامه دارد که کارگران از یک ماه پیش به صورت مداوم در پی عدم تحقق وعده‌های مسئولان در پرداخت حقوق و معوقاتشان مقابل نهاد‌های مختلف دولتی در استان خوزستان تجمع کرده‌اند.