ادامه اعتصاب و تحصن بازاریان بانه، حرکتهای اعتراضی اقشار به جان آمده در شهرهای میهن

این تجمعات، اعتصاب و تحصن ها در اعتراض به بسته شدن مرز و افزایش تعرفه گمرکی توسط رژیم آخوندی صورت می گیرد.
روز یکشنبه ۹ اردیبهشت جمعی از مردم بانه، در اعتراض به بسته شدن مرزها، برای دومین روز مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. اعتراض کنندگان در این شهر با برپا کردن چادرهایی در مقابل فرمانداری مستقر شده اند.

در تحول دیگری؛ اعضای شورای شهر بانه؛ در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته های بازاریان و کسبه؛ بصورت دستجمعی استعفا دادند.

کشاورزان سلطان آباد رامهرمز (از توابع بخش مرکزی شهرستان رامهرمز در استان خوزستان) در اعتراض به عدم خرید گندم توسط رژیم، جاده رامهرمز _بهبهان را بستند.

رانندگان تاکسی در ارومیه در اعتراض به وضعیت معیشتی خود، سفره خالی پهن کردند و آن را با برگه‌های جریمه خود پر کردند.

مرغداران شیراز در اعتراض به عدم ثبات قیمت نهاده ها و تولیدات و غارتگری باندهای مافیایی مرغ در ادارات وابسته به رژیم آخوندی در مقابل استانداری رژیم در این شهر دست به تجمع اعتراضی زدند

مردم و کسبه دورود در استان لرستان روز یکشنبه در اعتراض به ساخت دیواری که قرار است بخاطر راه آهن در وسط شهرکشیده شود؛ دست به تجمع اعتراضی زدند
تجمع کنندگان همچنین بر روی ریل راه آهن ایستاده و راه را بستند.