ادامه اعتراضات و اعتصابات در ایران

اعتراضات و اعتصابات در ایران پررنگ‌تر شده است. در روزهای اخیر چندین تجمع اعتراضی و اعتصاب در شهرهای مختلف ایران برگزار شده است