اداره امنیت آلمان : پیمان عارف عامل وزارت اطلاعات ایران در میان اپوزیسیون است

اکثر کارشناسان بی بی سی، مهره های امنیتی جمهوری اسلامی: پیمان عارف، کارشناس BBC فارسی، همکار دیپلمات تروریست رژیم در اروپا

چندی پیش و در پی دستگیری اسدالله اسدی دیپلمات-تروریست جمهوری اسلامی مقامات اداره امنیت آلمان به دفترچه رمزگذاری شده‌ای اشاره داشتند که در بین اسناد و مدارک بدست آمده. اکنون پس از چند ماه، اداره امنیت آلمان موفق به رمزگشایی دفترچه مذکور گردیده است. بر طبق گزارش‌های منتشرشده در این دفترچه نام بیش از ۱۴۰ فرد که مستقیما از اسدالله اسدی حقوق دریافت می‌کرده‌اند وجود دارد که سی نفر از آنها افرادی هستند که از نام‌های مطرح در اپوزیسیون به شمار می‌روند؛ نام‌هایی که انتشار آن بی‌تردید زلزله مهیبی را در اپوزیسیون صادراتی رژیم به همراه خواهد داشت و منجر به شکست یکی از مهم‌ترین پروژه‌های نفوذ رژیم در رسانه های فارسی زبان می‌گردد. در این ارتباط پیمان عارف یکی از افرادی است که تا این لحظه منابع مرتبط با اداره امنیت آلمان از وی نام برده‌اند و بنظر می‌رسد عارف یکی از فعال‌ترین افراد مرتبط با اسدالله اسدی بوده و بخشی از هزینه های سرسام آور وی توسط این نیروی امنیتی رژیم تامین می‌شده است.