اختلال سراسری در اینستاگرام

طی آخرین اخبار اختلال به وجود آمده در برنامه های خانواده شرکت فیسبوک از جمله اینستاگرام از سرورهای این شرکت بوده و هیچ حمله ای هم در کار نیست

شرکت فیسبوک اعلام کرده که دارد روی حل کردن این مشکل کار میکند