احمد قربانی دستگردی

شهيد راه آزادی: احمد قربانی دستگردی

احمد قربانی دستگردی در تظاهرات ۹۸.۸.۲۶ با شلیک تیرجنگی یگان ویژه در سن ۳۰ سالگی کشته شد.

روحش شاد و یادش گرامی،
راهت ادامه دارد هموطن

تداوم تجمع اعتراضی بازنشستگان در شهرهای میهن / بازنشستگان خطاب به رئيسی: شش کلاس بی سواد گند زدی به اقتصاد

بازنشستگان در ادامه تظاهرات روزهای قبل خود امروز چهارشنبه ۲۵خرداد هم در یک اعتراض سراسری جهت احقاق خواسته‌هایشان در شهرهای اهواز، کرمانشاه، تهران ، شوش

بیشتر بخوانید