اجرای حکم شلاق احمدرضا حائری

روز شنبه ۴ تیر ۹۹ احمدرضا حائری از متهمان پرونده موسوم به “پنجشنبه سیاه اوین” پس از حضور در دادسرای اوین به پلیس امنیت منتقل شد و حکم ۷۴ ضربه شلاق وی به اجرا در آمد و در نهایت شب گذشته ۵ تیر ۹۹ جهت تحمل دوران حبس خود به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
وی در اسفند ۹۸ به اتهام “تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی” به ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود.