اتحادیه آنارشیستهای ایران و افغانستان از اعتصاب رانندگان کامیون در ایران و برزیل حمایت می کند

 

در این نوشته کوتاه برای اعلام حمایت از اعتصاب کامیون‌داران و رانندگان و کارگران زحمتکش کامیون، ما قصد نداریم یک مقاله تحلیلی درباره اوضاع سیاسی برزیل و ایران و مشخصا اعتصاب کامیون‌داران در این دو کشور ارائه بدهیم، بلکه فقط اعلام حمایت از اعتصاب رانندگان کامیون هدف ما می‌باشد. دوستانی از ما خواسته‌اند که از اعتصاب آنها در ایران حمایت کنیم و در این چند روز ما تلاش خود را برای حمایت از آنان مانند همه مردم و گرایشات گوناگون سیاسی انجام داده ایم و اکثر اعضای اتحادیه ایران و افغانستان که در ایران هستند به این امر مهم واقف بوده و هستند و از حرکت های عملی اینچنینی حمایت کرده و خواهند کرد.

ایران و برزیل شاهد اعتصاب گسترده و سراسری رانندگان کامیون می‌باشند که از روز دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه اعتصابات در برزیل و از روز سه شنبه اول خرداد در ایران آغاز گشت. روز یکشنبه ششمین روز اعتصاب رانندگان کامیون در ایران و هفتمین روز اعتصاب رانندگان کامیون در برزیل بود. اما باید توجه داشت که اوضاع سیاسی در ایران و برزیل در شرایط کنونی بسیار متفاوت است.

ماه‌ها قبل از تاریخ هفتم دیماه سال نود و شش ما شاهد گسترش اعتراضات کارگری، بازنشستگان و غارت شدگان صندوق های مالی وابسته به دولت و سپاه و غیره در ایران بودیم تا اینکه در هفتم دیماه ابتدا در اعتراض به گرانی شاهد اولین روز تظاهرات در مشهد،نیشابور، یزد، کاشمر و شاهرود بودیم . ما چند روز قبل از آن خبر فراخوان تظاهرات در یزد و غیره را منتشر کردیم تا اینکه شاهد تظاهرات ده روزه اعتراضی رادیکال در بیش از صد شهر ایران بودیم.

برخی از تحلیلگران سیاسی واقعگرا و فعالین مستقل شرکت کننده در تظاهرات نقش آنارشیستها را در کل در قیام دیماه برجسته ارزیابی کردند. آنارشیستها در اقدامات عملی علیه حکومت در کنار مردم و همراه با اعتراضات و اعتصابات سراسری مردم حضور جدی دارند.

همانگونه که حرکت دختران خیابان انقلاب حرکتی آنارشیستی است ( نه اینکه حرکت آگاهانه آنارشیستی است و لزوما فعالین آن خود را آنارشیست بدانند یا اساسا آنارشیست باشند، منظور سبک مبارزه است که از الگوی فمن ها تابعیت می‌کند) مسلما شیوه مبارزات رانندگان کامیون، این کارگران زحمتکش نیز رگه های پررنگی از آنارشیسم را در خودش دارد. ما با تمام توان از رانندگان کامیون حمایت می کنیم. حمایت اتوبوس ها و مینی بوس ها از آنها و گسترش اعتصاب در همه مشاغل نشان از خواست و آگاهی بالای مردم برای زمین گیر کردن جمهوری اسلامی دارد و مدام مردم شیوه های نوین اعتراضی را سازماندهی می کنند تا به خواست خود برای براندازی جمهوری اسلامی و رسیدن به آزادی و رهایی از شر جمهوری اسلامی دست یابند.