ابهامات جدید در فاجعه پرواز 752 اوکراین

رییس پزشکی قانونی اوکراین گفته است که بر اساس شواهد به دست آمده پیش از اصابت اولین موشک به هواپیما سرنشینان این هواپیما کمربندهایشان را باز کرده بودند و جو وحشت در داخل هواپیما وجود داشته است و چیزی در داخل در حال سوختن بوده است و از منافذ دودی هم خارج می شده است. او اشاره کرده بر اساس تجربیات قبلی در سقوط هواپیما در اوکراین اگر کمربند مسافران بسته بود آنها همراه با صندلی در محل حادثه سقوط میکردند در حالیکه اینگونه نبوده است.

او اشاره کرده که مقامات تهران تمامی موبایل ها و تبلت ها را از مقامات اوکراینی پس گرفته اند و پس از آن اجازه بازدید دوباره از محل سقوط را نداده اند. او مقامات ج.ا را تهدید به شکایت در مجامع بین المللی از جمله دادگاه لاهه و سازمان ملل کرده است.
با این اظهارات مقام اوکراینی ابهامات پرونده ساقط کردن هواپیمای اوکراینی بیشتر می شود.
اول اینکه: باز بودن کمربند مسافران در زمانیکه هواپیما هنوز در حال اوج گیری است اتفاقی است عجیب که مغایر همه پروتکل های هوانوردی است و قطعاً در شرایط حاد اتفاق افتاده است
دوم اینکه این اتفاقات زمانی رخ داده که اصلاً موشکی در کار نبوده است. پس جو ملتهب برای چه بوده؟ اگر آتش سوزی بوده که یک حادثه است و در این حالت باید هواپیما عزم بازگشت به فرودگاه را می کرد در حالیکه در تصاویر هم مشخص بود هواپیما به مسیرش ادامه می داده. پس جریان چه بوده؟
سوم اینکه مقامات ج.ا چرا موبایل ها و تبلت ها را تحویل نمیدهند؟ طبعاً ویدیوها و عکس هایی در آنها وجود داشته است اما اینکه تا این اندازه اهمیت داشته که آن چند موبایلی را که در اختیار تیم تحقیقات اوکراین بوده را هم پس گرفته اند ماجرا را پیچیده تر میکند
همه این شواهد را اگر کنار عدم تحویل جعبه سیاه هواپیما (تا به امروز) بگذارید احتمال عمدی بودن شلیک به هواپیمای اوکراینی را بیشتر می کند. در آسمان و کمی پس از برخاستن هواپیما در داخل آن چه واقعه ای اتفاق افتاده که محو کامل هواپیما با شلیک دو (یا سه) موشک، را توجیه می کرده است؟