ابراهیم مرادی

شهید ابراهیم مرادی اهل روستای صفی آباد، ساکن جوانرود آمده بود خرید کند، به دست نیروهای یگان ویژه به شهادت رسید.

روحش شاد و یادش گرامی،
راهت ادامه دارد هموطن