ابراهيم مطورى

 ابراهيم مطورى از اهالى كوى محرزى شهر خرمشهر در ٢٥ آبان ۹۸ كشته شد.

روحش شاد و یادش گرامی،
راهت ادامه دارد هموطن