آیا کرونا علاقه و ارادت خاصی نسبت به ژن اخلاقی افراد دارد؟

این روزها شاهد دیدن شیوع بیماری کرونا هستیم ، و این بیماری درست هست که به همه اقشار اجتماع حمله ور شده و ولی جالب آن است که از افرادی که به دور نظام هستند علاقه خاص تری دارد با اینکه آنها از امکانات خاص و ثروتهای کلان بهره مند هستند .
در مبحث ایمنی بدن
((بدن از سه نوع کلی ایمنی یا لایه دفاعی برخورداره: ایمنی ذاتی (innate) و ایمنی اکتسابی (adaptive or acquired) و ایمنی انفعالی (passive).))
به نوع ژنتیک افراد اشاره میشود ،و ژن اخلاقی افراد باعث رفتارهای خاصی از افراد گوناگون در جامعه میشود ،که کلونها و اشتراکات آنها را بوجود می آورد .
تا به حال به افکار گروها ، مذاهب ، تفکرات ، شغلها متفاوت نگاه کرده اید ….
چرا اکثر جریانات سیاسی افراد درون آنها شباهتها بسیار زیادی در رفتار ،کردار ، و حتی جسمی و بدنی در آنها وجود دارد .
افراد نظام جمهوری اسلامی ،و طرفداران آن ، راست گراها از نظر قیافه هم شکل هم هستند ،تکنوکراتها، افرادی که در کنار جمهوری اسلامی هستند و فسادهای اجتماعی را دامن میزنند ،پخش مواد مخدر ،فسادهای اخلاقی ،رفتارهای جلف و سبک و مسخره کردن دیگران …
اینها به ژنهای اخلاقی افراد بر میگردد .
کرونا به ژنهای اخلاقی افرادی که به سلاخی ملت تن میدهند ،به پول و مادیات فکر میکنند ، از زجر دیگران و فقر و تنگ دستی مردم لذت میبرند علاقه بیشتری دارد .
البته اگه افراد درست رو بگذارند جلوی بیماری کرونا و دائم روی آنها ویروس پمپاژ کنند ، آنها هم مبتلا میشوند . مانند پرستاران یا شغلهای خاص .
به هر حال جای سوال و تحقیق هست ؟
آیا رابطه بین ژنها رفتاری و اکتسابی افراد با مبتلا شدن و درمان شدن آنها ارتباط دارد یا خیر . بعد سالها که این بیماری برود و آمار قربانیان در بیاید میتوان به این پرسش پاسخ داد ؟
با لاپوشانی آمار قربانیان توسط حکومت نمیتوان به این گونه فرضیات جواب مثبتی داد و بررسی درستی انجام داد .
امیدوار هستم که زودتر هم دارو برای این بیماری تولید شود و هم واکسن .
کرونا درسهای زیادی به دنیا دارد می آموزد که داشت فراموش میشد .
مانند ایثار ،اتحاد ،همبستگی ،علم ،بهداشت عمومی ،ایجاد تشکلها و خیلی خیلی درسهای دیگر ….