آیا پوتین می تواند صدای مخالفان دیکتاتوری مخوف روسی را خاموش کند؟

روز شنبه ده ها هزار نفر از مردم در بزرگترین راهپیمایی علیه ولادیمیر پوتین دیکتاتور روسیه شرکت کردند. به گفته ناظران پلیس روسیه بیش از دو هزار نفر را که در تظاهراتی در حمایت از آلکسی ناوالنی ناراضی سرشناس شرکت کرده بودند دستگیر کرده است. آیا مردم روسیه موفق خواهند شد مخوف ترین و تاریک ترین دیکتاتوری قرن اخیر را به زانو درآورند؟