آیا واقعا عملکرد ترامپ، راه نجاتی برای ما مردم ایران گشوده است؟

من به نوبۀ خود از پرزیدنت ترامپ سپاسگزارم, سپاسگزارم نه به خاطر جملات زیبایی که از تاریخ, فرهنگ کهن و مردم ایران به زبان آورده است, چرا که اولویت ایشان حفظ و کسب منافع بیشتر برای کشور خود است, بلکه از این بابت از او سپاسگزارم که با روشی متفاوت از پرزیدنت سابق, شرایطی را فراهم کرده که دشمن مشترک همۀ ایرانیان, حکومت اسلامی را در ضعیفترین شرایط تاریخی اش قرار داده است . شرایطی که در در صورت هوشیاری و وجود دوراندیشی کنشگران سیاسی و بویژه ما مردم, می توانیم حد اکثر بهره را در راه رهایی هموطنانمان از این شرایط اسفناک ببریم.

از اینرو و از آنجاییکه در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری امریکا هستیم, باید دانست که تضعیف و حمایت نکردن از ترامپ, به معنی تقویت رژیم اسلامی و مشکل تر شدن براندازی رژیم آخوندی است.

این نظام در حال فروپاشی است. یکی از بارزترین نشانه های فروپاشی رژیم این است که تفاوتی در چگونه عملکرد دولت وجود ندارد و هر عملی از سوی رژیم, سبب بحرانی تر شدن اوضاع می شود . سرکوب موجب خشم بیشتر و عدم سرکوب موجب متهور تر شدن مردم جان به لب رسیده خواهد شد. نشانه های دیگر را می توان منزوی شدن رژیم در محافل سیاسی بین المللی, فروپاشی اقتصادی و اختلاف در بین دولتمردان و روند ریزش در پیکر نظام از جمله سپاه و ارتش و فرار وابستگان اختلاس گرش دانست.

در این میان در صورت نبود الترناتیو و برنامه ای مشخص از طرف مخالفانِ واقعی رژیم, خطر بسیار بزرگی آیندۀ میهنمان را تهدید میکند.زیرا دیر یا زود دولت ترامپ با اعمال فشار بر جمهوری اسلامی به خواسته های خود که حفظ و گسترش منافع امریکا است, خواهد رسید و شرایط به گونه ای تغییر می یابد که بجز سرخوردگی و ماندگاری در شرایط سخت تر, برایمان راهی دیگری باقی نخواهد ماند. از اینرو باید وقت را غنیمت شمرده و با دوری جستن از بحث های بیهوده ای مانند شکل ظاهری نظام به جای محتوای آن و یا بحث کهنۀ مصدق, قیام و یا کودتا در آن زمان, به همبستگی پیرامون اهداف مشترکمان بیاندیشیم و با کنار گذاشتن بی تفاوتی, خود را مسئول کاری هرچند کوچک دانسته و در راستای بیرون راندن دشمنان داخلی کوشا باشیم..

بهره گیری از این موقعیت پیش آمده, بزرگترین مسئولیت ما و بویژه کنشگران سیاسی اجتماعی و روشنفکران است زیرا در صورت عدم استفاده از این شرایط, سبب فرو رفتن هر چه بیشتر ملت ایران در منجلاب کنونی خواهد شد, منجلابی که برون رفتن از آن کاری بس دشوار تر است.
بدون پرداخت هزینه، آزادی، رفاه، سربلندی و داشتن هویت ایرانی میسر نخواهد بود.

نوشته مسعود نجاتی