آیا می دانستید از دید شیعه، علی بن ابی طالب زنبور بوده است ؟

آیا می دانستید از دید شیعه، علی بن ابی طالب زنبور بوده است ؟

??

الله، علی را زنبور قرار داد سپس گفت:پروردگارت به زنبور عسل وحی کرد که امام صادق گفت:نازل شده که ما زنبور هستیم و مردان شیعیان ما کوه و زنان درخت هستند و علی بن ابی طالب و سایر ائمه زنبور هستند

کتاب الدر الثمین نوشته علامه الحافظ رجب البرسی صفحه ۱۴۸ چاپ منشورات اعلمی بیروت

در دو پست قبلی با سند صحیح نشان دادیم که امام باقر علی را الاغ و امام صادق علی را پشه دانسته است. و اینجا در این پست صادق شان علی را زنبور می‌داند… بنظر شما علی بین سه گزینه الاغ، پشه و زنبور کدام است!؟

?