آیا میدانید ترفندهای وزارت اطلاعات برای منحرف کردن خیزش‌ها و قیامها چیست؟