آیا قربانیان عزاداری محرم خودشان مرگ را انتخاب کرده اند؟

بزودی مراسم عزاداری محرم برگزار خواهد شد. نظام جمهوری اسلامی بر هر چه باشکوه تر برگزار شدن این مراسم تاکید دارد. ایا بازماندگان افرادی که پس از ایام سوگواری امام حسین بر اثر کرونا کشته می شوند می توانند از جمهوری اسلامی به خاطر اجازه برگزاری مراسم شکایت کنند؟ آیا نظام می تواند ادعا کند که قربانیان مراسم عزاداری محرم خودشان مرگ را انتخاب کرده بودند؟

انسان وقتی احمق می شود موجود خطرناکی است و وقتی روان و مغز خود را اجاره می دهد خطرناکتر. به این مخلوط احساسات خود ساخته و کنترل نشده با بی فرهنگی و توهم اضافه کنید یک بمب ساعتی خواهید داشت.

اگر در مراسم سیدالشهدا و عاشورا کرونا بگیرم و بمیرم افتخار است.

در این حرف شنیده شده اثرات کدام امراض بالا را می بینید؟

یا

ویروس کرونا سکولار است و همه را به بی دینی سوق می دهد

موضوع اینه که این مذهبی های سینه زن همشون کاسب و بقال و سبزی فروش محله هستن.
همه مردم هم مجبورن به اینا برای خرید مراجعه کنن و گرفتار میشن. ویروس احمق و غیر احمق نمیشناسه.