آیا «جام زهر» در راه است؟

بی‌چارگی و یأس تاریخی خامنه‌ای

آیا «جام زهر» در راه است؟

✍️ بابک داد

در طول سالهای فعالیت روزنامه‌نگاریم، سابقه نداشته او را تا این اندازه «ناامید و بی‌رمق و واداده» دیده باشم!

امروز او اگر چه باز هم پشت شعارهای نخ‌نما پنهان شد، اما آشکارا «بی چاره، منفعل و به انتهای خط رسیده» به نظر می‌آمد!

دو هفته پس از حذف سردار سلیمانی؛ امروز در «چشمان بی فروغ و نگاه سرد خامنه‌ای» موجی از رؤیاهای بر بـاد رفته و آینده‌ای تیره دیده می‌شد که کمتر سابقه داشته!

آیا این چهره‌ی واداده، گویای لحظات آخر قبل از نوشیدن «جام زهر» است؟

پیروان او توجه کنند: خامنه‌ای مطلقاً سخنی در مورد «انتقام خون سلیمانی» بر زبان نیاورد و نشان داد حتی «وفادارترین سردار ولایت» هم وقتی پای سکوت و سازش و «بقای آقای خامنه‌ای» در میان باشد، همینطور در سکوت به فراموشی سپرده خواهد شد.

خامنه‌ای اگر هم به سردار سلیمانی اشاره کند، به «سود تشییع میلیونی سلیمانی» برای بقای حکومت خودش نظر دارد و این برای همه‌ی سربازان او جای تأمل و تفکر دارد.