آیا تدوام اسلام در فردای آزادی ایران ممکن است؟

آیا تدوام اسلام در فردای آزادی ایران ممکن است؟
اسلام و ایران و ایرانی،اگر به هر جهت ،فرهنگی،ناسیونالیستی،اعتقادی و جامعه شناسی به ایرانیان بنگریم در بافت مذهبی یک ایرانی اسلام به شکل فرمالیته ای اجرا میشود بطوری که باور و عمل به قوانین اسلام در ذهن یک ایرانی بیشتر شباهت به نوعی سرگرمی و فان دارد تا اجرای احکام اسلام ،بدین معنا که اسلام در ایران و نزد ایرانیان به طرز زبانی پذیرفته شده و دارای وجهه عملی و باوری نیست
حال ایا ایران اینده میتواند جایگاهی برای اسلام در نظر داشته باشد؟در حالی که کنون تمامی مساجد خالی از مشارکت مردمی شده اند هرگونه اجازه فعالیت به مساجد در فردای ازادی ایران این اماکن را به محل اجتماع باقی مانده ها و پست مانده های رژیم اخوندی تبدیل خواهد کرد و با توجه به سرمایه فراوانی که این افراد از ملت ایران غارت کرده اند تهدیدی بالقوه برای امنیت ایران اینده هستند و از طرفی جمعیت سنی مذهب ایران توسط عربستان و پاکستان حمایت و تامین مالی میشوند و این دو نیرو (شیعه و سنی) با توجه به امکانات و منابع مالی فراوانی که در اختیار دارند خواه یا ناخواه به سیاست ایران فردا نفوذ خواهند کرد و خواستار اجرا و تصویب قوانین متحجرانه شریعت خواهند شد و در تضاد با جامعه ازاد و مدرن بپاخواهند خاست که این امری است مخاطره امیز برای ایران اینده و تقابلی است در تضاد برای تمامی ازادی های جامعه مدرن اعم از صنعت توریسم و گردشگری،سینما،هنر،موسیقی ،اماکن تفریحی و سرگرمی و سایر دستاوردهای جامعه ازاد و پیشرفته، که مذهب و مذهبیون یگانه دشمنان و مخالفان اشکار این نوع از ازادی های مدنی میباشند
حال در تقابل با جماعت متحجر ایرانی چه باید کرد؟
۱-تبدیل مساجد و اماکن مذهبی(قبور امامان و امام زادگان) به مسکن و واگذاری این خانه ها به مردم
۲-قطع کامل منابع مالی مذهبیون،اعم از واگذاری املاک اوقافی به‌صاحبان انان و حذف فرهنگ وقف
۳-شناسایی مراجع شیعیه و اهل تسنن و ممانعت از فعالیت و پیگرد قانونی انان
۴-تصویب ایات متوحشانه قران در مجلس به عنوان دستورات مجرمانه و ضد بشری و خلاف قانون
بهداد فردوس
نام مستعار