آیا سال جهش تولید توهم و خرافه است؟ یا اینکه کار جن و عفریتها و طرطبه و غیره است؟

نهمین روز سال نو ما هم رسید. سال جهش تولید و ماهی تنگ بلور از شرایط به تنگ آمده و با یک جهش از تنگش میزنه بیرون و میپره تو آب گل‌آلود و پرتلاطم سیل از شر کمبودهای زندگیش رها بشه. صحنه از دولتمردان و سردمداران مملکت و ولای فقیه خالیست و کاملا متروکه. پولا و ماستاشونو کیسه کردن و نمی‌دونم منتظر چی هستن دیگه؟ ازهرگوشه که بگیری، هفتم عید ۱۳۹۹ تو این مملکت گل و بلبل چیزی به چشم نمیخوره که کار کنه و سالم مونده باشه از شر عاقایون اوصکل… ویروس و کرونا جهش‌یافته و تافته و نبافته.

نشنیدی؟ سال جهش_تولیده… تولید شک و تردید و ترس و واهمه با چاشنی خرافات و چرندیات…