آیاولایت خراسان مستقل شده وما خبرنداریم؟مرقدامام رضا چه درآمدی برای دولت دارد!؟ولیعهد53ساله خلیفه 25 ساله!

درخبرها آمده بود که احمد علم الهدی، آخوند مشنگی که معرف حضورتان هست، از دولت درخواست کرده است که خراسان رضوی مستقل شده تصمیمات لازم را خود این استان بگیرد، به ویژه در مورد پیش گیری از بیماری کرونا. ازهمین روی درخواست کرده است که مرقد اما رضا باید کاملا آزاد باشد و زوار بتوانند بیست و چهارساعته ازآن دیدار کنند، وگرنه این استان دچار کسر درآمد خواهد شد.
درپاسخ این آدم نادان و طماع که فقط به فکر پر کردن جیب خودش است نوشتم:

گور پدر این بابا که درحقیقت با حرف اعلام استقلال کرده وثابت نموده است که اهمیتی به جان انسان ها قائل نیست. ، باید باحدید کوفت برسر این بی ناموس. مردکه نمی بینی با باز شدن نیمه نصفه بقعه، چطور آمارقربانیان کرونا درمشهد بالا رفته است. تو فقط به فکر پرکردن جیب خودت هستی؟ گورپدرتان اگر با بسته شدن بقعه ای که اصن معلوم نیست قبرکیست، درآمد شما کم شده و بکلی از بین برود. ازهمه اینها گذشته بفرمائید که این بقعه درعرض این همه سالها و حتا این همه قرنها چه کمکی به خزانه دولت، یا بودجه استان کرده است، به عده ای غذای مجانی میدهند، بقیه درآمد را هم خودشان می بلعند. تازه آن غذای رایگان هم فقط با پارتی بازی قسمت عده ای مفت خور میشود.

ازهمه اینها گذشته گفته می شود که اینجا مرکز عبادت پیروان آئین مهربوده است و برای آنکه این مهرابه یا درحقیقت این “مهرآوه” خراب نشود، ابتدا با دفن کردن جنازه هارون الرشید، آن را به نام قبر هارون اعلام کردند که در همانجا یعنی در سناباد مرده بود، بعد در زمان پسرش مامون که خود را به کمک طاهر ذوالیمینین، درخراسان به خلافت رسانده و امام رضا را روی ملاحظاتی به صورت کاملا خنده داری به ولیعهدی خود انتخاب کرده بود، هنگامی که امام رضا براثر افراط در نوشیدن آب انگور(همان شراب خودمان)سکته کرد ومرد، او را هم درآنجا، که بواسطه هارون اجر و قربی یافته بود، دفن کردند و رفته رفته آن “مهرابه” تبدیل شد به بقعه یا آرامگاه امام رضا که معلوم نیست به چه مناسبت او را “شاهرضا” هم می نامند؟ مگر او هرگز شاه و پادشاه بوده است؟ یا به اعتبار همان مدت کوتاهی که به ولیعهدی مامون برگزیده شده بود، او را “شاه” می خوانند و می نامند.(قابل توجه شیعیان متعصب و ضد شاه وشاهنشاهی!)

برای آنکه به میزان عقل و درک وشعور ایشان پی ببرید لازم است اضافه شود که وقتی مامون 25 ساله به او که 53 سال داشت و درعربستان زندگی میکرد، پیشنهاد ولیعهدی اش را کرد، او به اتفاق خواهر و برادرانش راهی خراسان شدند و مدتی بعد هم همانجا درگذشتند وبعدها گفتند او را مامون مسموم کرده است! مثل تختی که گفتند ساواک شاه او را کشته و آتش زدن سینما رکس آبادان و…. درحالیکه با آن سن و سالی که ایشان داشت، اصن نیازی به مسموم کردن وی نبود. مامون 25 ساله 25 سال هم خلافت کرده و در50 سالگی درگذشت که تازه شایع شد که او را هم برادرش “معتصم” مسموم کرده است، اگر امام رضای ولیعهد او با انگور مسموم هم نشده یا براثر افراط در نوشیدن آب انگور (که همان شراب خودمان باشد) نمرده بود، در این هنگام، یعنی مرگ مامون، وی 78ساله بوده است و ما در کل چندین قرن تاریخ خلفای اموی، عباسی، فاطمی و خلفای اموی شمال آفریقا کسی نداریم که دراین سن و سال تازه به خلافت رسیده باشد ومن شک دارم که اصن هیچ خلیفه ای 78 عمرکرده باشد.

این خرافات ونظایر آن را قرنهاست که به خورد ما شیعیان داده اند و ماهم بدون تحقیق وبررسی، این دروغ های بی پایه را پذیرفته ایم. اما حال باید با این خرافات مبارزه کرد و گول اینها را بیش از این نخورد.