آمنه شهبازی

 آمنه شهبازی ۳۴ ساله، مادری که قصد داشت پای تیر خورده شخصی را با شالش ببندد ولی به گردنش شلیک کردند.

او یکشنبه ۲۶ آبان ماه در مارلیک کرج هدف شلیک مستقیم گلوله قرار یگان ویژه قرارگرفت. او برای گرفتن دارو از خانه بیرون رفته بود که متوجه شلوغی‌ها می‌شود. در نزدیکی او یک نفر تیر میخورد. او دولا شده بوده تا شال‌‌اش را به پای فرد تیر خورده ببند که از پشت سر به گردن خودش شلیک می‌شود.»

آمنه خانه‌دار و مادر یک دختر چهار ساله است. همسرش پیک موتوری است. به گفته یک فرد مطلع جنازه آمنه را تحویل نمی‌دادند. سرانجام خانواده آمنه با وساطت آشناهایی در پزشکی قانونی و بهشت‌زهرا جنازه عزیزشان را تحویل می‌گیرند.

با این حال موقع تحویل جنازه پرسیده بودند. چقدر می‌توانید پرداخت کنید؟ اما وقتی گفته بودند همسرش با موتور کار می‌کند، پولی نگرفتند.
روحش شاد و یادش گرامی،
راهت ادامه دارد بانوی هموطن