آمنه سادات ذبیح پور، مجری و بازجوی وزارت اطلاعات واز بازجویان رژیم، از سپیده قلیان شکایت کرد

آمنه سادات ذبیح پور، مجری و بازجوی وزارت اطلاعات واز بازجویان رژیم، از سپیده قلیان شکایت کرد.

پرونده شکایت سپیده قلیان، فعال مدنی از رئیس سازمان صدا و سیما و سردبیر بخش خبری ۲۰:۳۰ و آمنه سادات ذبیح پور، خبرنگار تلویزیون دولتی ایران در خصوص تهیه و پخش اعترافات اجباری خود تنها ساعاتی پس از تشکیل مختومه شده و در عوض پرونده‌ای جدید برای قلیان به شکایت آمنه سادات ذبیح پور گشوده شده است.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی در زمستان ۹۷ با پخش گزارشی با عنوان “طراحی سوخته” به انتشار اوراق بازجویی تعدادی از دستگیرشدگان اعتراضات کارگری خوزستان و اعترافات تلویزیونی سپیده قلیان، اسماعیل بخشی و چند تن دیگر علیه خودشان پرداخت.

سپیده قلیان در تاریخ ۴ آبان‌ماه و اسماعیل بخشی در تاریخ ۸ آبان ماه ۹۸ با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شدند.

آنها نهایتا در تاریخ ۲۳ آذر ۹۸ توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران هر کدام به ۵ سال حبس قطعی محکوم شدند.