آماده سازی برای افزایش قیمت بنزین با کاهش سوختگیری با کارت سوخت جایگاه‌داران

آماده سازی برای افزایش قیمت بنزین با کاهش سوختگیری با کارت سوخت جایگاه‌داران

از ساعت صفر بامداد سه شنبه ۱۶ مهر ماه میزان سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌داران در پمپ بنزین‌ها به ۲۰ لیتر کاهش یافت.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ضمن این خبر اعلام کرد قبلا این مقدار ۳۰ لیتر بوده است. خودروها می‌توانند با کارت سوخت شخصی در هر نوبت ۶۰ لیتر سوخت‌گیری کنند.