در این تجمع که از که همه سنین در آن شرکت کرده بودند هم صدا و یک صدا مخالفت خودشون رو با رژیم نامشروع جمهوری اسلامی اعلام کردند. در این تجمع ایرانیان مقیم نورنبرگ با شعارهای نه به دیکتاتور و دیکتاتور باید بره و ما حکومت اسلامی نمیخوایم به دو زبان فارسی و آلمانی صدای مردم سانسور شده ایران در نورنبرگ آلمان شدند #nurenberg #نورنبرگ #آلمان #ایران #iran #iranprotest     پشتیبانی ایرانیان مقیم نورنبرگ از اعتراضات داخل ایران