آقای مقتدر ک در یک هفته 3000ایرانی رو میکشی،اسرائیل اینهمه در سوریه، پاسدار کشت، چرا ب اسرائیل حمله نمیکنی!؟

ر حیرتم با اینهمه که دم از اقتدار میزنید، چرا جواب اسرائیل را نمیدهید؟ اسرائیل بارها در حملاتی در سوریه، پاسدار بسیجیها را به درک سفلا فرستاده و دریغ از یک خط محکومیت اسرائیل، حمله پیشکش!
بابا لااقل اسرائیل رو زبانی محکوم کنید بخاطر کشتن پاسدارهاتون..!!!
اینهمه بی غیرتی.. حیرت برانگیزه..!
پس این موشک پوشکاتون به چه درد میخوره روش هم نوشتین برای نابودی اسرائیل!؟ منتظرید اسرائیل خودش نابود بشه!!؟ پس دیگه چه احتیاجی به شما بود!؟ البته زهی خیال باطل.. خامنه ای بارها گفته منتظریم اسرائیل خودش در چند سال آینده نابود بشه..!!! بدبخت بسیجیهایی که به این خامنه ای دل خوش کردند برا نابودی اسرائیل و حسینیه کردن کاخ سفید واشنگتن!