آقای روحانی برای چی ۲ میلیون ایرانی کشته بشن؟ چرا مردم از گرسنگی به خیابان بیایند

از حسن روحانی نقل شده که گفته بهتر است ۲ میلیون ایرانی بمیرند تا اقتصاد کشور را تعطیل کنیم چون در آن صورت ۳۰ میلیون گرسنه به خیابان ها خواهند ریخت.
جناب روحانی ایران حدود ۸۰ میلیون نفر جمعیت دارد اگر بطور متوسط هر خانواده را ۴ نفر در نظر بگیریم ۲۰ میلیون خانواده خواهد شد اگر به هر خانواده برای دو ماه دو و نیم میلیون تومن پول بدهید و بگویید که از خانه خارج نشوند طی دو ماه بیماری ریشه کن میشود، بیشتر کشور های دنیا هم همین کار را کرده اند حتی کشور های بقول شما امپریالیستی و سرمایه داری مثل امریکا.
با دو و نیم میلیون تومن در ماه خانواده های ایرانی میتوانند دو ماه را سر کنند و نه کسی بمیرد و نه کسی از گرسنگی به خیابان بیاید، کل مبلغ هم یک چیزی در حدود یکصد هزار میلیارد تومن خواهد شد یعنی هنوز هم به پای اختلاس های بزرگ شما نمیرسد این مبلغ با نرخ فعلی دلار حدود شش و نیم میلیارد دلار است که حدود یک سی ام ثروت دویست میلیارد دلار خامنه ای است.