آقای خزعلی ثابت کردی که آقازاده خوب هم آقازاده مرده است!

می گویند وقتی عبدالکریم قاسم بر علیه فیصل دوم پادشاه عراق کودتا کرد حتی گربه های قصر او راهم کشت! وقتی پرسیدند گربه ها چه گناهی داشتند؟ گفت اینها هم نان آن الدنگ را خورده بودند! آقای خزعلی شما هم نانی که خورده‌ای نان ریا و دروغ و تظاهر و خیانت بوده است .گفته می شود وقتی وارد یکی از زندان های اداره اطلاعات یکی از شهرستان ها می شدی در بدو ورود یک نقاشی بزرگ جلب توجه می کرد. نقاشی یک خروس که یک تخم بزرگ طلایی کرده بود! هر زندانی که وارد می شد به او این نقاشی را نشان می دادند و می گفتند ببین اینجا ما کاری می کنیم که خروس تخم کند! پس حواست را جمع کن! حالا مدعی هستی که نوید نباید زیر شکنجه اعتراف می کرد؟ از همین جا می فهمیم که ادعای شکنجه خودت هم دروغ بوده و مانند اکبر گنجی در زندان چای و قلیون می زده ای! این همه سال مانند یک مار خوش خط و خال در چهره یک پزشک خودت را بعنوان اپوزیسیون حکومت جا زدی ولی نگفتی که دست روزگار ترا رسوا خواهد کرد؟ آن زمان که در حلقه اول امنیتی پشت سر خامنه‌ای نماز خواندی اولین سوتی را دادی و بعد کم کم سوتی های دیگر. موذیانه زیر پای شاهزاده رضا پهلوی را خالی می کردی و سوالات شبهه ناک می پرسیدی. چرا شاهزاده به مردم ایران برای مبارزه با کرونا کمک نقدی نکرد؟!! با یک سوال چند تهمت و افترا را زیر پوستی جاری ساختی. آیا شاهزاده باید پول را بدست بابای شما می سپرد؟
اقای خزعلی شما بمراتب کثیف تر و خطرناک تر از خامنه‌ای هستید. امثال خامنه‌ای ها بدون شما اصلاح طلب نماها نمی توانند دوام بیاورند. می ترسم با شما مردم آن کنند که عبدالکریم قاسم با گربه ملک فیصل کرد. میو میوی شما را از حالا می شنوم!