آزاده ضربی

آزاده ضربی در تظاهرات آبان ماه ۹۸ در شهریار شهید شد.

روحش شاد و یادش گرامی،
راهت ادامه دارد بانوی هموطن