آذری جهرمی وزیر ارتباطات است یا وزیر تسهیل امور امنیتی؟

وزیری که قرار بود دستش روی دکمه فیلترینگ نرود، صراحتا می‌گوید که «افتخار» می‌کند که مسئول ایجاد زیرساخت‌های فنی برای شنودهای امنیتی بوده است, او این سخنان را در مرداد ۹۶ بیان کرده بود, محمدجواد آذری جهرمی و تلاش‌اش برای اختلال در ارتباطات را هیچ‌گاه از یاد نباید برد.