آخوند مصباح یزدی: هیچ کشوری سراغ نداریم کسی که مورد قبول امام زمان(عج) باشد در آن حکومت کند. ولایت فقیه یک نعمت الهی است.

آخوند مصباح یزدی:

هیچ کشوری سراغ نداریم کسی که مورد قبول امام زمان(عج) باشد در آن حکومت کند. ولایت فقیه یک نعمت الهی است.

این گرانی‌ها و بیکاری‌ها یک امتحان الهی است، سختی‌هایی پیش روی ما وجود خواهد داشت که باید در این سختی‌ها از امتحان الهی پیروز بیرون بیائیم.

امروز بعد از ۴۰ سال خداوند متعال حکومتی اسلامی به ما داده که به هیچ قومی در طول ۱۴۰۰ سال نداده است. این نعمت بزرگترین نعمتی است که خداوند به جامعه ایرانی داده و هیچ کشوری سراغ نداریم کسی که مورد قبول امام زمان(عج) باشد در آن حکومت کند، هیچ نعمتی بالاتر از این نیست و شیطان در صدد است که این نعمت را از یاد ما ببرد. ولایت فقیه یک نعمت الهی است که در فضای مجازی این هدف دنبال می شود که ما را از آن غافل کنند.

راست می‌گوید، مگر بدون کمک ولایت وقیح هم کسی به آخوندهای مفتخور بودجه های میلیاردی می‌داد؟ این گرانی و یبکاری هم حتما برای ملایان یک نعمت الهی است چون نه کار می‌کنند و نه زحمت می‌کشند ولی می‌توانند میلیاردی خرج کنند و به ۸۰ میلیون فخر بفروشند.