آخوند مصباح: هیچ رهبری قابل‌ مقایسه با آیت‌الله خامنه‌ای در دنیا ‌نداریم.

آخوند مصباح:

هیچ رهبری قابل‌ مقایسه با آیت‌الله خامنه‌ای در دنیا ‌نداریم؛ کشورهای دیگر به تبعیت از ایشان افتخار می‌کنند.

خداوند برای رهبر معظم انقلاب یارانی مقدر فرمود که اهداف ایشان را محقق کنند و مایه سعادت مردم باشند.

پ.ن: کی می‌گه دوغ ما ترشه؟ تا وقتی که رهبری دارید که پول مملکت را با شما گدایان دیروز تقسیم کرده و با اسلحه مقابل مردم می‌ایستد، بله آن رهبر مایه سعادت آخوندهایی که انگل وار به جان کشور افتاده‌اند، خواهد بود.