آخوند علم‌الهدی: دانشگاه‌ها یک هفته برای پیاده‌روی اربعین تعطیل کنند.

خطیب جمعه بازار مشهد گفت:

«برخی دانشگاه‌ها یک هفته دانشگاه را برای اربعین تعطیل کردند و بعد در ترم جبران می‌کنند تا همه به زیارت اربعین بروند، حتی اگر همه زیارت نروند، خود این کار از نظر شعاری ارزشمند است که دانشگاهی یک هفته تعطیل کند تا افراد در پیاده‌روی اربعین شرکت کنند. این کار به نظر روسای دانشگاه‌ها بستگی دارد».

پ.ن: به نظر می‌آید اگر علم الهدی حرم امام رضا را یک هفته تعطیل کند، بتواند مشتریان بیشتری برای پیاده‌روی اربعین پیدا کند.