آخوند شیاد آیت الله سیستانی که در آدم ربایی روح الله زم نقش مستقیم داشت، اکنون خفقان گرفته است!

روح الله زم هر بلاهت و بلندپروازی که داشت، خواسته یا ناخواسته نقش به سزایی در آگاهی رسانی به توده های مردم و برجسته نمودن گفتمان براندازی در برابر گفتمان اصلاح طلبی داشت. اطلاع رسانی در خصوص قبیله رذل لاریجانی به عموم مردم و تظاهرات دی ماه 96 ضربات مهلکی بر مشروعیت ولایت فقیه وارد آورد.
هر چند افشاگریهای سایت آمد نیوز بدون کمک برخی عوامل امنیتی ناراضی درون رژیم ناممکن به نظر می رسد، فعالیت رسانه ای روح الله زم در مجموع به زیان خامنه ای و بیت او بود. اما کندذهنی روح الله زم در همراهی با دلقکی به نام سید محمد حسینی و همراهی با مسخره بازیهای جنبش موسوم به “ری استارت” و اعتماد چشم بسته به منابع اطلاعاتی داخلی عملکرد کانال تلگرامی آمدنیوز را به انحطاط کشاند. نهایتا، اعتماد به آخوند شیادی به نام سیستانی ضربه نهایی را بر عمر رسانه ای وی وارد نمود. دفتر این آیت الله رذل، در همکاری با نیروهای امنیتی آخوندهای ایران، زم را به عراق کشاند و موجبات ربودن وی را فراهم نمود. حال این ملای به ظاهر موقر مهر سکوت بر لب زده و کماکان از مریدان احمق خود “تقلید” می خرد.
جان روح الله زم در خطر است. سکوت اپوزیسیون ایران در قبال حکم اعدام زم، لکه تاریکی بر کارنامه گروههای آزادی خواه ایران است. روی سخن با تیوری پردازان توطیه که حکم اعدام زم را نمایشی می دانند نیست، چرا که چنین دیدگاهی بیشتر مبتنی بر پارانویا، مشکلات روحی و بدبینی است تا تحلیل واقع بینانه سیاسی. اما در صورت اعدام روح الله زم، سکوت و بی عملی آزادی خواهان و دموکراسی خواهان ایران قابل بخشش نخواهد بود.