آخوند سعید رضا عاملی رنانی; بنیانگذار طرح قطع سراسری اینترنت به همراه معرفی مشاغل خانواده و جمیعا شهروند انگلستان

آخوند سعید رضا عاملی رنانی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنیانگذار طرح قطع سراسری اینترنت و تمامی اعضای خانواده اش دارای شهروندی بریتانیا هستند.
سید عباس عاملی از مدیران مالی شرکت فرانسوی Amundi بزرگ‌ترین شرکت مدیریت سرمایه اروپا است.

سید محمد مهدی رادیولوژیست و مالک شرکت پزشکی Telerad است.

فاطمه سادات هم فعلا در تورنتو مشغول تحصیل است.

عاملی و اردشیر فتحی نژاد (از مدیران سابق و فاسد شرکت پخش و پالایش نفت مالک چند سال پیش مالک سه شرکت فرهنگی و تجاری از جمله شعبه لندن پتروپارس در بریتانیا بودند که به علت عدم پرداخت مالیات توسط دولت مصادره شدند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی که طراح اصلی پروژه قطع سراسری اینترنت در ایران به شمار می‌رود به همراه فرزندانش مالک چندین خانه مسکونی به ارزش دهها میلیون پوند در بریتانیا هستند.